gallery/logo_tw_granat
Sięgaj profesjonalnie
po dotacje

Konsultacje

 

Prowadzimy również konsultacje i spotkania z osobami, które:

- mają pomysł, ale nie wiedzą z jakich źródeł mogą czerpać pomoc finansową na ich realizację,
- aplikują o środki publiczne i mają problemy na etapie planowania przedsięwzięcia i jego budżetu,
- borykają się z pojawiającymi się przeszkodami w pełnej realizacji projektu,
- mają problemy z przebrnięciem przez biurokrację urzędów.